Tutortoiminta

Tervetuloa Klassikan tutoreiden sivuille!

Tu­to­rit ovat 2. ja 3. opin­to­vuo­den opis­ke­li­joi­ta. He aut­ta­vat 1. opintovuoden opis­ke­li­joi­ta opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa ja kou­lun arki­päi­vään liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Kysy roh­ke­as­ti neu­voa tu­to­reil­ta ja opinto-oh­jaa­jil­ta kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa (esim. päättövii­kos­ta, uu­sin­ta­kuu­lus­te­luis­ta, ter­vey­den­hoi­ta­jan pal­ve­luis­ta, opis­ke­li­ja­kor­teis­ta ja to­dis­tuk­sis­ta).

Klassikan lukioesittely

Avaa PDF-muotoinen Klassikan esittely uuteen välilehteen linkistä.

Tutortoiminta Klassikalla

 • Kesäkuun uusien ykkösten suunnittelupäivät
  • koululla tutoreita paikalla auttamassa kurssivalintojen teossa
 • Koulun aloittaminen elokuussa
  • eka päivinä uusien ykkösten apuna (ro-luokat)
  • ryhmän tutustuttaminen
  • ykkösten teemapäivän järjestäminen Kuopio-hallilla
  • vierailu kerran viikossa ykkösten oppitunneille
 • 2-5. jakso
  • tutorit opastavat ensimmäisten jaksojen aikana ykkösiä
  • mukana joillakin ykkösten opotunneilla (esim. omien valintojen tekemisestä kertominen)
  • avoimissa ovissa lukioesittelyn pitäminen
  • yläkouluvierailuilla Klassikan lukioesittelyn pitäminen
 • Tutorpalavereja tiistain pitkällä välitunnilla ja johtonumeron 7 oppituntien aikaan tarvittaessa
 • Muita luottamustehtäviä

Tutorkoulutus Klassikalla keväällä 2022

 • Tutustuminen ja ideointi
 • Lukion arkikäytännöt
 • Klassikan esittelyt
 • Tapahtumien suunnittelu (teemapäivä)
 • Ainevalinnat ja kesän suunnittelupäivät

 Tervetuloa Klassikkaan!