Historia

Kuopion klassillinen lyseo on perustettu 1940 samalla asetuksella, jolla Viipurin klassillinen lyseo lakkautettiin. Koulu määrättiin aloitettavaksi 01.10.1940 ja Kuopion koulu sai Viipurin Klassikalta jääneen omaisuuden ja neljä Viipurin klassillisen lyseon lehtoria siirtyi vanhasta koulusta Kuopioon.

Klassikka toimi vuodet 1940 – 1954 pääasiassa Kuopion Lyseon tiloissa ja oli puhtaasti poikien koulu. Huomionarvoista on se, että koulu oli yhtäjaksoinen kahdeksanvuotinen koulu, jossa ei ollut erikseen keskikoulua ja lukiota ja lisäksi se, että kaikilla pakollisena pitkänä kielenä oli latina. Aloituslukuvuonna 1940 – 1941 koulussa oli 37 oppilasta ja viimeisenä Lyseon vuotena 1953 – 1954 193 oppilasta.

Vuonna 1954 Klassikka siirtyi toimimaan Kuopion yhteislyseon uusiin tiloihin Linnanpellolle. Koulu toimi pääasiassa rakennuksen itäpäädyn kolmessa kerroksessa. Linnanpellon kausi oli vahvaa kasvun aikaa. Aloitusvuonna 1954 – 1955 oppilaita oli 196 ja viimeisenä “vuokralaisvuotena” 1964 – 1965 jo lähes kaksinkertainen määrä 375, kaikki edelleen poikia ja kaikilla edelleen pakollinen pitkä latina. Tilanahtaus Linnanpellolla sai oman koulukiinteistön hankkimisen ajankohtaiseksi. Lukuvuonna 1959 – 1960 Kuopion kaupunki luovutti koululle tontin Puijonlaaksosta ja monien viivytysten jälkeen arkkitehti Toivo Korhosen suunnittelema uusi koulutalo valmistui niin, että koulutyö uusissa tiloissa päästiin aloittamaan 01.09.1965.

Siirtyminen uusiin, omiin tiloihin 1965 ei ollut tuon vuoden ainut suuri muutos. Uutta oli myös se, että tytötkin pääsivät Klassikkaan ja että pitkäksi kieleksi saattoi valita latinan sijasta myös englannin tai saksan. Tässä vaiheessa koulua oli aloittamassa 581 oppilasta ja nimi muuttui Kuopion klassilliseksi yhteislyseoksi. Näin alkoi seuraava kasvun kausi, nyt Puijonlaaksossa. Näissä merkeissä koulunkäynti sujui kymmenen vuotta.

Peruskoulun tulo Kuopioon 1975 aloitti taas uuden jakson. Tuolloin koulu jaettiin kahdeksi kouluksi, Puijonlaakson yläasteeksi ja Puijonlaakson lukioksi. Oppilaita tuossa vaiheessa yläasteella 558 ja lukiossa 337. Koulun nimen muuttaminen askarrutti Klassikassa koko vuosikymmenen lopun ja nimikysymys otettiin uudelleen esille koulun 40-vuotisjuhlan aikaan 1980. Kouluneuvoston ja vanhempainneuvoston kaupungille tekemä esitys eteni myönteisesti ja yleisen tyytyväisyyden vallitessa 01.08.1981 otettiin käyttöön nimet Kuopion klassillinen koulu (peruskoulun yläaste) ja Kuopion klassillinen lukio.

1986 on merkkipaalu urheilulukion muodostumisen kannalta. Tuolloin aloittivat opiskelunsa ensimmäiset 36 oppilasta, jotka normaalin lukiotyön lisäksi harjoittelivat urheiluvalmennuksessa. Muutamat ensimmäiset vuodet osoittivat, että urakka kolmen vuoden opiskelutahdilla ja ilman suurempia joustomahdollisuuksia oli liian tiukka. Usean yrityksen jälkeen Klassika pääsi 1990 mukaan luokattoman lukion ja urheilulukion kokeiluihin, ensimmäisenä koko itäisessä Suomessa. Hyvien kokeilutulosten jälkeen kokeilut1994 vakinaistettiin. Valtakunnallisessa lukioarvioinnissa 1994 Klassikka valittiin yhdeksi esimerkiksi hyvin toimivasta luokattomasta lukiosta. Heti alusta alkaen myös valmennustoiminta on ollut tuloksellista urheilun saralla. Kirkkaimpana saavutuksena esiin nousee Mika Laitisen olympiakulta Albertvillen kisoista. Merkittävää on myös se, että Suomen Olympiakomitea valitsi Kuopion klassillisen lukion yhdessä Pohjois-Savon ammattioppilaitoksen kanssa vuoden urheiluoppilaitokseksi keväällä 1999.

Vuosi 1994 on Klassikan historiassa raskas. Opettajakuntien, johtokuntien ja kotien tiukasta vastustuksesta huolimatta kouluyhteisö hajotettiin: Kuopion klassillinen koulu lakkautettiin ja oppilaat ja opettajat siirrettiin nopeasti tehdyn ratkaisun mukaisesti naapurikouluun jo ennen kuin varsinainen koulujen verkostotarkastelu ja ratkaisu oli tehty. Hyvin toimivat, toisiaan tukevat koulut erotettiin.Myös vuonna 1995 koulu oli osaltaan mukana kouluverkostoratkaisuissa. Tuolloin Kuopion Yhteiskoulun lukio lakkautettiin ja opettajat ja oppilaat siirrettiin Klassikkaan. Näin Klassikasta muodostui oppilasmäärältään Kuopion suurin lukio, yksi Suomen suurimpia, oppilaita oli tuolloin 620.

Tällä hetkellä koulussa on noin 650 opiskelijaa, joista 190 on urheilulukiolaisia.