Tietoa uudelle klassikkalaiselle

ILMOITTAUTUMINEN LUKIOON  

 1. Ota opiskelupaikkasi vastaan Opintopolku-palvelussa mahdollisimman nopeasti, viimeistään 29.6.2023 klo 15. Mikäli vastaanotat opiskelupaikkasi 21.6.2023 mennessä Opintopolussa, niin Wilma-tunnuksesi aktivoidaan 1–2 vuorokauden sisällä opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kuopion peruskouluissa opiskelleiden opiskelijoiden ja huoltajien yläkoulun Wilma-tunnukset säilyvät entisellään. Muilta paikkakunnilta tulevien opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa tunnukset toimitetaan Opintopolussa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin.
 2. Kuopion lukioihin ilmoittaudutaan lisäksi Wilmassa täytettävällä lomakkeella ”Lukioon ilmoittautuminen ja ainevalinnat ja luvat”. Lomakkeen avulla tarkistamme sinun perustietosi ja kartoitamme valintojasi lukiossa. Valinnat ovat tässä vaiheessa alustavia. Lomakkeen täyttää lukion Wilmassa opiskelijan huoltaja. Lomake on hyvä täyttää heti, kun huoltaja on saanut Wilma-tunnukset toimintaan.Ilmoittautumislomakkeessa kysytään mm.
  • lukiossa opiskeltavat kielet (A-kielet, B2-kielet, B3-kielet)
  • suomi toisena kielenä (S2) -opetukseen osallistuminen
  • matematiikan valinta (pitkä vai lyhyt)
  • perusopetuksessa olleet tukitoimet
  • huoltajien yhteystiedot

Opiskelupaikan varmistamiseksi lukioon valittujen on ilmoittauduttava mahdollisimman pian, viimeistään  29.6.2023 klo 15.00.

HUOM! Vaikka olisit ottanut paikan vastaan Opintopolussa, sinun pitää lisäksi ilmoittautua lukioon täyttämällä Wilma-lomake tai käymällä lukiolla!  

Kirjautumisosoite Wilmaan: https://kuopio.inschool.fi 

Jos valittu opiskelija ei  jostain syystä ota lukiopaikkaa vastaan, niin huoltajan tulee ilmoittaa asiasta viipymättä lukion kansliaan kirjallisesti tai sähköpostitse.

Uusien ykkösten suunnittelupäivät

Klassikassa opiskelijat pääsevät vaikuttamaan opintojaksovalintoihinsa heti ensimmäisenä vuonna. Klassikan uusien ykkösten suunnittelupäivät ovat 20. ja 21.6.2023. Tuolloin tehdään opintojaksovalinnat ja lukujärjestykset lukuvuodelle 2023-2024. Näet oman ryhmäsi kohdalta myös tulevan ryhmänohjaajasi nimen. Tällä videolla tutorit kertovat uusille klassikkalaislle, mitä suunnittelupäivinä tapahtuu.

Kokoontuminen Klassikan aulassa ryhmittäin alla olevan aikataulun mukaisesti

Oman ryhmänohjausryhmäsi (23A-G) näet Wilmasta. Lähetämme lisäksi pe 16.6. jokaiselle Klassikkaan valitulle tekstiviestillä tiedoksi kokoontumisajan.

Ti 20.6.

 • 8.50-10   23A, ryhmänohjaaja Anu Miettinen
 • 9.50-11   23B, ryhmänohjaaja Tytti Turunen
 • 11.50-13   23C, ryhmänohjaaja Juha Väätäinen
 • 12.50-14   23D, ryhmänohjaaja Tuuli Pyy

Ke 21.6.

 • 8.50-10   23E, ryhmänohjaaja Jarmo Heikkinen
 • 9.50-11   23F, ryhmänohjaaja Elsi Mörsky
 • 11.50-13   23G, ryhmänohjaaja Henna Hämynen

 

Opintojaksovalinnat voit tehdä suunnittelupäivinä koulun tietokoneella. Valinnat tehdään suunnittelupäivinä mahdollisimman valmiiksi. Lukujärjestyksiä vielä viimeistellään lukuvuoden alussa opinto-ohjaajan ohjauksessa. Jos et pääse suunnittelupäiviin, ilmoita asiasta opinto-ohjaajallesi Wilma-viestillä tai sähköpostilla. Varapäivä valintojen tekemiselle on 7.8. klo 10. Jos tuo aika ei käy, niin teemme valinnat puolestasi antamiesi valintaohjeiden mukaan. Otathan tällöin yhteyttä opinto-ohjaajiin.

Opinto-ohjaajat

 

 

 

Oppimateriaalit ja tietokone

Oppimateriaalit on hankittu valmiiksi, ja ne ovat oppivelvollisille ilmaisia. Oppi­ma­te­ri­aa­li on pää­sään­töi­ses­ti di­gi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa. Pai­ne­tun oppi­kir­jan voi saa­da opis­ke­li­ja, jol­la on di­ag­no­soi­tu­ja luki- tai muita op­pi­mis­vai­keuk­sia ja pa­pe­ri­nen oppi­kir­ja tu­kee opis­ke­lua. Jokaiselle oppivelvolliselle lukiolaiselle annetaan lukio-opintojen ajaksi käyttöön oma kannettava tietokone, jota käytetään opiskeluun oppitunneilla ja kotona sekä ylioppilaskirjoituksissa. Kone otetaan käyttöön lukion ensimmäisten päivien aikana.  

Ruokailu ja erityisruokavaliot

Kouluruokailusta vastaa lukioilla Servica. Eri­tyis­ruo­ka­va­li­ot il­moi­te­taan suo­raan ruo­ka­laan ruo­ka­las­ta saa­ta­val­la lo­mak­keel­la. 

Ensimmäinen koulupäivä

Lukuvuoden 2023 – 2024 ensimmäinen koulupäivä to 10.8.2023 alkaa klo 10.00 koulun yhteisellä salitilaisuudella. Jos et pysty osallistumaan ensimmäiseen koulupäivään, olethan yhteyksissä omaan ryhmänohjaajaasi. Lisätietoja lukuvuoden tapahtumista päivitetään koulun kalenteriin

Yhteystiedot

 • Rehtori Anna-Maija Tiilikainen p. 044 718 4542
 • Apulaisrehtori Kerttu Happonen p. 044 718 4549
 • Apulaisrehtori Nina Partanen p. 044 718 4575
 • Koulusihteeri Päivi Savinainen p. 044 718 4543
 • Urheilulukion koordinaattori Jyrki Blom p. 044 518 4549

 

Olethan yhteyksissä, jos jokin asia askarruttaa.

Terveisin Klassikan väki