Tietoa uudelle klassikkalaiselle

ILMOITTAUTUMINEN LUKIOON  

 1. Vahvista opintopaikkasi Opintopolku-palvelussa. Kuopion tai Siilinjärven peruskouluissa opiskelleiden opiskelijoiden ja huoltajien vanhat Wilma-tunnukset aktivoituvat sen jälkeen, kun opiskelija on ottanut paikan vastaan Opintopolussa. Muilta paikkakunnilta hakeneille tunnukset toimitetaan Opintopolussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
 2. Täytä Wilmassa lomake ”Lukioon ilmoittautuminen ja ainevalinnat”. Lomakkeen avulla tarkistamme sinun perustietosi ja kartoitamme valintojasi lukiossa.  Valinnat ovat tässä vaiheessa alustavia. Täytäthän ilmoittautumislomakkeen tiedot huolellisesti ja yhteistyössä huoltajasi kanssa! Ilmoittautumislomakkeessa kysytään mm.
 • lukiossa opiskeltavat kielet (A-kielet, B2-kielet, B3-kielet)
 • suomi toisena kielenä (S2) -opetukseen osallistuminen
 • matematiikan valinta (pitkä vai lyhyt)
 • huoltajien yhteystiedot

Opiskelupaikan varmistamiseksi lukioon valittujen on ilmoittauduttava mahdollisimman pian, viimeistään  30.6.2022 klo 15.00.

HUOM! Vaikka olisit ottanut paikan vastaan Opintopolussa, sinun pitää lisäksi ilmoittautua lukioon täyttämällä Wilma-lomake tai käymällä lukiolla!  

Kirjautumisosoite Wilmaan: https://kuopio.inschool.fi 

Jos valittu opiskelija ei  jostain syystä ota lukiopaikkaa vastaan, niin huoltajan tulee ilmoittaa asiasta viipymättä lukion kansliaan kirjallisesti tai sähköpostitse.

Uusien ykkösten suunnittelupäivät

Klassikassa opiskelijat pääsevät vaikuttamaan opintojaksovalintoihinsa heti ensimmäisenä vuonna. Klassikan uusien ykkösten suunnittelupäivät ovat 21. ja 22.6.2022. Tuolloin tehdään opintojaksovalinnat lukuvuodelle 2022-2023. Näet oman ryhmäsi kohdalta myös tulevan ryhmänohjaajasi nimen.

Kesän 2022 suunnittelupäivien aikataulu:

Kokoontuminen Klassikan aulassa ryhmittäin alla olevan aikataulun mukaisesti (jako ryhmänohjausryhmiin tehty sukunimen mukaisesti aakkosjärjestyksessä)

Ti 21.6. 

 • 8.50-10   22A (Aho – Hein; ryhmänohjaaja Marjo Dahl)
 • 9.50-11   22B (Heis – Jär; ryhmänohjaaja Kerttu Happonen)
 • 11.50-13   22C (Kai – Korhonen K; ryhmänohjaaja Mika Keppo)
 • 12.50-14   22D (Korhonen O – Mar; ryhmänohjaaja Maija Tusa)

Ke 22.6.

 • 8.50-10   22E (Mat – Paa; ryhmänohjaaja Matti Lustig)
 • 9.50-11   22F (Pal – Saa; ryhmänohjaaja Santtu Silmäri)
 • 11.50-13   22G (Sav – Zha; ryhmänohjaaja Nina Partanen)

Opintojaksovalinnat voit tehdä suunnittelupäivinä koulun tietokoneella. Jos podet flunssaa tai sinulla on hengitystieinfektio-oireita tai epäilet itselläsi koronatartuntaa, ethän tule paikalle. Jos et pääse suunnittelupäiviin, ilmoita asiasta opinto-ohjaajalle Wilma-viestillä tai sähköpostilla. Varapäivä valintojen tekemiseen on 8.8.2022 klo 10.00. Jos  tuo aika ei käy, niin teemme valinnat puolestasi antamiesi valintaohjeiden mukaan. Otathan tällöin yhteyttä  opinto-ohjaajiin.

Opinto-ohjaajat

Oppimateriaalit ja tietokone

Oppimateriaalit on hankittu valmiiksi, ja ne ovat oppivelvollisille ilmaisia. Oppi­ma­te­ri­aa­li on pää­sään­töi­ses­ti di­gi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa. Pai­ne­tun oppi­kir­jan voi saa­da opis­ke­li­ja, jol­la on di­ag­no­soi­tu­ja luki- tms. op­pi­mis­vai­keuk­sia ja pa­pe­ri­nen oppi­kir­ja tu­kee opis­ke­lua. Jokaiselle oppivelvolliselle lukiolaiselle annetaan lukio-opintojen ajaksi käyttöön oma kannettava tietokone, jota käytetään opiskeluun oppitunneilla ja kotona sekä ylioppilaskirjoituksissa. Kone otetaan käyttöön lukion ensimmäisten päivien aikana.  

Ruokailu ja erityisruokavaliot

Kouluruokailusta vastaa lukioilla Servica. Eri­tyis­ruo­ka­va­li­ot il­moi­te­taan suo­raan ruo­ka­laan ruo­ka­las­ta saa­ta­val­la lo­mak­keel­la. 

Ensimmäinen koulupäivä

Lukuvuoden 2022 – 2023 ensimmäinen koulupäivä to 11.8.2022 alkaa klo 10.00 koulun yhteisellä salitilaisuudella. Jos et pysty osallistumaan ensimmäiseen koulupäivään, olethan yhteyksissä omaan ryhmänohjaajaasi. Lisätietoja lukuvuoden tapahtumista päivitetään koulun kalenteriin

Yhteystiedot

 • Rehtori Anna-Maija Tiilikainen p. 044 718 4542
 • Apulaisrehtori Inka Kokkonen p. 044 718 4541
 • Apulaisrehtori Kerttu Happonen p. 044 718 4549
 • Koulusihteeri Päivi Savinainen p. 044 718 4543
 • Urheilulukion koordinaattori Jyrki Blom p. 044 518 4549

 

Olethan yhteyksissä, jos jokin asia askarruttaa.

Terveisin Klassikan väki