Non Scholae, Sed Vitae

Ei koulua, vaan elämää varten

Kuopion klassillinen lukio

Klassikka on kehityksen kärjessä kulkeva lukio, jossa korostetaan opiskelijan vahvuuksia, motivaatiota ja valinnanvapautta. Klassikassa on kannustava ilmapiiri sekä motivoitunut ja osaava opettajakunta. Moni­puo­li­nen opin­to­tar­jon­ta ta­kaa mah­dol­li­suu­den ra­ken­taa omiin tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­miin so­pi­van yh­dis­tel­män. Urheilulukiossa opiskelu mahdollistaa valmennuksen, treenaamisen ja lukio-opintojen yhdistämisen.

Klassikan uutiset

Kevään ylioppilaskokeiden alustavan arvioinnin aikataulu

Kevään ylioppilaskokeiden alustavan arvioinnin aikataulu

Näet ylioppilaskokeen alustavan arvioinnin pisteet Wilman lomakkeet-välilehdeltä (Vahvistettu ilmoittautuminen ylioppilaskokeeseen -lomake), kun alustava arviointi on valmis. Näet alustavan arvioinnin aikataulun alta.  Kevään 2023 ylioppilastutkinnon tulokset...

lue lisää
Klassikan opiskelijakyselyiden tulokset

Klassikan opiskelijakyselyiden tulokset

Kiitos kaikille Klassikan opiskelijakyselyihin vastanneille. Huomioimme tulokset seuraavan lukuvuoden suunnittelussa ja kehitämme niiden avulla lukiomme toimintaa. Samansisältöinen kysely toteutetaan kaikissa Kuopion lukioissa. Klassikan kyselyiden tuloksiin voi...

lue lisää
Hae Klassikkaan!

Hae Klassikkaan!

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on käynnissä NYT! Monien mahdollisuuksien lukio Kuo­pi­on klas­sil­li­nen lu­kio eli Klas­sik­ka on ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä kul­ke­va lu­kio. Klas­si­kas­sa ko­ros­te­taan opis­ke­li­jan vah­vuuk­sia, mo­ti­vaa­ti­o­ta...

lue lisää

Klassikan tulevat tapahtumat

Klikkaa tästä nähdäksesi kaikki tulevat tapahtumat.