Non Scholae, Sed Vitae

Ei koulua, vaan elämää varten

Kuopion klassillinen lukio

Klassikka on kehityksen kärjessä kulkeva lukio, jossa korostetaan opiskelijan vahvuuksia, motivaatiota ja valinnanvapautta. Klassikassa on kannustava ilmapiiri sekä motivoitunut ja osaava opettajakunta. Moni­puo­li­nen opin­to­tar­jon­ta ta­kaa mah­dol­li­suu­den ra­ken­taa omiin tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­miin so­pi­van yh­dis­tel­män. Urheilulukiossa opiskelu mahdollistaa valmennuksen, treenaamisen ja lukio-opintojen yhdistämisen.

Klassikan uutiset

Internship report

Internship report

Time flies when you are having fun. My internship in Finland, where I had always wanted to visit, will be over soon. In an educational environment that is very different from Japan, I have thought about various things such as the educational purpose, the role and...

lue lisää
Ilmoittautuminen syksyn 2024 ylioppilaskirjoituksiin

Ilmoittautuminen syksyn 2024 ylioppilaskirjoituksiin

Ilmoittautuminen syksyn 2024 yo-kirjoituksiin alkaa tiistaina 14.5.2024. Viimeinen ilmoittautumispäivä on tiistai 21.5.2024 Klassikan opiskelijoille järjestetään yo-ilmoittautumisinfo ke 8.5. klo12:55 - 13:40 Teams-kokouksena.  Liitttymislinkki kokoukseen lähetetään...

lue lisää

Kevään ylioppilaskokeiden alustavan arvioinnin aikataulu

Näet ylioppilaskokeen alustavan arvioinnin pisteet Wilman lomakkeet-välilehdeltä (Vahvistettu ilmoittautuminen ylioppilaskokeeseen -lomake), kun alustava arviointi on valmis. Näet alustavan arvioinnin aikataulun alta.  Kevään 2024 ylioppilastutkinnon tulokset...

lue lisää
Hae Klassikkaan!

Hae Klassikkaan!

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on käynnissä NYT! Monien mahdollisuuksien lukio Kuo­pi­on klas­sil­li­nen lu­kio eli Klas­sik­ka on ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä kul­ke­va lu­kio. Klas­si­kas­sa ko­ros­te­taan opis­ke­li­jan vah­vuuk­sia, mo­ti­vaa­ti­o­ta...

lue lisää

Klassikan tulevat tapahtumat

Klikkaa tästä nähdäksesi kaikki tulevat tapahtumat.