Latina

Latina avaa uusia maailmoja & näyttää hyvältä CV:ssä!

LATINA – kulttuurin, tekniikan sekä tieteen apukieli ja työväline

Latinan opiskelu on loistavaa aivovoimistelua! Opiskelu poikkeaa hieman muiden kielten opiskelusta, koska latinaa myös käytetään eri tavalla kuin muita kieliä. Sanastoa ei opetella ulkoa ja tekstiä analysoidaan apuvälineiden (mm. sanakirjojen) avulla. Latinasta on hyötyä tulevasta ammattialasta riippumatta. Latina myös avaa tieteellisen sanaston maailman, joten varsinkin korkeakouluopintoihin suuntaavalle on latinasta paljon käytännöllistä jatko-opintoja nopeuttavaa hyötyä. Tiede- ja kulttuurialalle tai kansainvälisiin tehtäviin haluavalle latina on ehdottoman hyödyllinen valinta. Latinistille avautuvat helpommin esim. luonnontieteellinen terminologia sekä humanististen aineiden monenlaiset “ismit” – ”vaikeita sanoja” ei siis tarvitse opetella ulkoa, koska latinan avulla ymmärtää, mitä käsitteet tarkoittavat. Latinanopinnot kartuttavat yleissivistystä ja monilukutaitoa. Latina seikkailee luontevasti yli oppiainerajojen, ja latinan parissa ollaan jatkuvalla aikamatkalla antiikkiin ja taas takaisin! Latina on yhdistelmä reaaliainetta ja kieltä, jossa on matemaattisen looginen kielioppi.

Puolet kieltä puolet kulttuuria

Ajattele latinan opiskelua kulttuurimatkana! Latinanopinnoissa hankitaan monipuolista yleissivistystä myös käytännönläheisesti, sillä kaikki latinan opintojaksot / kurssit sisältävät kielen lisäksi aikamoisen annoksen kulttuurihistoriaa. Jokaisella opintojaksolla on oma kulttuuriteemansa. Latinan taito avaa uusia näkökulmia myös muihin oppiaineisiin: kieliin, matematiikkaan ja luonnontieteisiin, taito- ja taideaineisiin. Antiikin historiaan kaivaudutaan pintaa syvemmälle – suunnitellaan roomalainen talo, sovitellaan togaa, ihmetellään 2000 vuotta vanhoja ruokareseptejä etc. (et cetera – ”ja muita asioita”) Luetaan runoja ja tarinoita – keskustellaan siitä, miten antiikin tarinat ovat vaikuttaneet kirjallisuuteen, elokuviin ja peleihin. Voit opiskella joustavasti omalla polullasi sopivaan tahtiin; edetä nopeammin tai hitaammin painottaen kiinnostuksesi mukaan kulttuuriopintoja (suoritetaan tekemällä kulttuuritehtäviä) tai kieltä (kielikoe).

Sinäkin puhut latinaa joka päivä! … agenda, ambulanssi, artisti, bonus, internet, kalkki, manikyyri, pedaali, sosiaalinen media, tabletti … Sanojen etymologian pohdiskelu on olennainen osa latinan opintoja. Mistä sanat kieleemme tulevat ja mikä niiden alkumerkitys on ollut? Latinan opiskelu kehittää päättelytaitoa, innostaa etsimään, löytämään ja valikoimaan tietoa. Latina on siis loistava valinnaisaine elämästä ja maailmasta kiinnostuneelle utelikolle. Latinisti on aina ajan hermolla, ja latina aina ajankohtaista!

Latina on mahdollista Klassikan lisäksi valita Kuopion muissakin lukioissa. Latinan voi aloittaa aivan alusta B3-kielenä (ensimmäinen latinan opintojaksi on silloin LAB3 1) tai jatkaa jo peruskoulussa alkaneita opintoja B2-kielenä (jolloin ensimmäisen opintojakson koodi on LAB2 1).

Huomioi lukujärjestystä tehdessäsi, että jokainen latinan kurssi / opintojakso on tarjolla yhden kerran lukuvuoden aikana; ne suoritetaan numerojärjestyksessä. Ensimmäiselle lukiovuodelle ohjeeksi: Jos aloitat latinan aivan alusta (B3-kieli), valitse kaksi ensimmäistä opintojaksoa (LAB3 1 ja LAB3 2). Jos jatkat peruskoulussa alkanutta latinaa (B2-kieli), valitse kolme ensimmäistä opintojaksoa (LAB2 1, LAB2 2, LAB2 3).

Turma Roma eli Rooman ryhmä

Rooman Ryhmä on Kuopion lukioiden latinanopiskelijoiden kansainvälistä toimintaa. Viikon opintomatka Roomaan toteutetaan joka toinen lukuvuosi, näin opiskelijalla on mahdollisuus siihen lukioaikanaan osallistua. Tämä latinan ja vaihtuvan kumppanuusaineen yhteistyöprojekti on toiminut säännöllisesti vuodesta 2003 lähtien. Viimeisin Turma Roma opiskeli latinaa ja liikuntaa sekä terveystietoa Roomassa keväällä 2023. Tähän mennessä Rooman Ryhmän jäseninä on vieraillut yli sata opiskelijaa Kuopion lukioista. Seuraava Länsimaisen kulttuurin lähteillä -yhteistyöopintojakso, johon liittyy opintomatka Roomaan, toteutetaan keväällä 2025.

P.S. (post scriptum – ”kirjoitetun jälkeen”)

Latina auttaa hoksaamaan ja latinalla erottuu positiivisesti – se näyttää hyvältä CV:ssä! (curriculum vitae – ”elämän kulku” eli ansioluettelo) Tervetuloa siis kokeilemaan kulttuurikelluntaa – latinan monipuolinen maailma pitää kokea aivan itse!

Yliopistoyhteistyö

Itä-Suomen yliopiston opiskelijan, joka on suorittanut hyväksytysti latinan ylioppilaskokeen, kannattaa tiedustella yliopiston kielikeskuksen latinan peruskurssin (2 op) korvaavuutta kurssin opettajalta kyseisen opintojakson yhteydessä.