Klassikan vuosikertomus 2023 – 2024 on julkaistu. Luku­vuo­den toi­min­nan pai­no­pis­tee­nä ovat ol­leet osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­nen, laa­du­kas op­pi­mi­nen ja hy­vin­voin­ti. Lisäksi kuuluisaa Klassikan henkeä on rakennettu yhteisissä tapahtumissa. Lämmin kiitos kuluneesta lukuvuodesta kaikille ja rentouttavaa kesää!

Lue kesäinen Non Solum (linkki lehteen kansikuvassa).