Näet ylioppilaskokeen alustavan arvioinnin pisteet Wilman lomakkeet-välilehdeltä (Vahvistettu ilmoittautuminen ylioppilaskokeeseen -lomake), kun alustava arviointi on valmis. Kunkin kokeen alustavaan arviointiin on varattu aikaa yksi viikko, poikkeuksena biologian, kemian, historian ja yhteiskuntaopin kokeet, joiden alustavaan arviointiin on varattu aikaa kaksi viikkoa.  

Syksyn 2022 ylioppilastutkinnon lopulliset tulokset lähetetään lukioille 10.11.2022. Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku -verkkopalvelussa 11.11.2022 alkaen.