Kuo­pi­on klas­sil­li­nen lu­kio eli Klas­sik­ka on mo­der­ni ja viih­tyi­sä lu­kio, joka tar­jo­aa hy­vät val­miu­det jat­ko-opin­toi­hin. Ope­tuk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään uut­ta tek­no­lo­gi­aa, ja kou­lum­me on mu­ka­na mo­nis­sa kan­sain­vä­li­sis­sä hank­keis­sa. Klas­si­kas­sa on myös mah­dol­lis­ta osal­lis­tua kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen toi­min­taan One World -clu­bis­sa. Oppi­tun­ti­tal­len­teet ja ope­tus­vi­de­ot ovat op­pi­mi­sen tu­ke­na, jos ope­tuk­ses­ta jou­tuu ole­maan pois esi­mer­kik­si ur­hei­lu­lei­rin vuok­si.

Tutustu Klassikkaan:

Katso Klassikan tutoreiden syksyllä 2020 kuvaama esittelyvideo