Minun Suomeni -kuvin ja runoin

Annika Sopo ja ykkösen runoilijat

Hei­jas­tuk­sia

– mi­nä­kin

hei­jas­tus men­nei­den suku­pol­vien ta­ri­naa

hei­jas­tus suo­ma­lai­suu­den suo­pur­su­ja

hei­jas­tus hon­kien vah­vuut­ta ja suo­ma­lais­ta si­sua.

Mikä Suo­mes­ta suo­ma­lai­sen te­kee?

Mis­tä kan­sam­me tun­nis­taa?

Anna kun ker­ron:

Jyh­keis­tä met­sis­tä tu­han­sis­ta jär­vis­tä

kan­sas­ta jäy­häs­tä ja -sa­vo­lai­sen kala­ku­kos­ta.

Ei ole puu­tet­ta ruis­lei­väs­tä tai kar­ja­lan­pais­tis­ta.

Sau­na on läm­min­nä ym­pä­ri vuo­den ju­han­nuk­se­na ja jou­lu­na

Jou­lu­pu­kin­kin voi Kor­va­tun­tu­ril­tam­me löy­tää.

Suo­mi on kau­nis maa,

on kiva jyl­hiä met­siä tai­val­taa.

Ja kun koit­taa tal­vi,

voi­ko olla lumi­pei­tet­tä kau­niim­paa?

NON SO­LUMJou­lu­kuu 2017 – Suo­mi 100 -pai­nos8.12.2017