Kuinka juhlistat satavuotiasta Suomea?

Aino Aromaa, Maiju Vertanen, Aleksi Laukkanen

Pian vie­te­tään Suo­men suur­ta syn­ty­mä­päi­vää.

Kuin­ka klas­sik­ka­lai­set juh­lis­ta­vat sata­vuo­ti­as­ta Suo­mea? 

 

Alpo Lai­ti­nen

Opis­ke­li­ja­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Alpo Lai­ti­nen:

Kat­son Lin­nan juh­lia ja py­hi­tän lepo­päi­vän. En ai­na­kaan tee mi­tään pa­haa. 

Jo­na­tan Nis­ka­nen ja Alek­sis Tam­mi

Jo­na­tan Nis­ka­nen, op­pi­las: 

Saa­tan käy­dä it­se­näi­syys­päi­vän pa­raa­tis­sa ja kä­vin kat­so­mas­sa uu­den Tun­te­mat­to­man so­ti­laan Suo­mi 100 -hen­ges­sä. 

Alek­sis Tam­mi, op­pi­las: 

Vie­tän sata­vuo­ti­as­ta Suo­mea per­heen ja pe­rin­tei­den pa­ris­sa. Mie­tin, mil­lä poh­jal­la eläm­me Suo­mes­sa, sil­lä sen ta­kia it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan.

 

Juho To­lo­nen

Juho To­lo­nen, op­pi­las: 

Is­tun ko­to­na syö­den suo­ma­lais­ta suk­laa­ta ja lei­von pi­pa­rei­ta. 

Jon­na Kuu­sis­to

Jon­na Kuu­sis­to, opet­ta­ja: 

Käyn Suo­mi 100-ilta­juh­las­sa sekä kou­lun päi­vä­juh­las­sa, jos­sa juh­lin op­pi­lai­den kans­sa. It­se­näi­syys­päi­vä­nä ko­koon­nu­taan koko per­heen voi­min telk­ka­rin ää­reen ja syö­dään hy­vin. 

Mark­ku Uk­ko­nen

Mark­ku Uk­ko­nen, opet­ta­ja:  

Juh­laan vi­rit­täy­ty­mi­nen al­kaa jo maa­nan­tai­na kou­lun juh­lan kaut­ta. It­se­näi­syys­päi­vä­nä me­nen kat­so­maan it­se­näi­syys­päi­vän pa­raa­tia kau­pun­gil­la. Li­säk­si juh­laan kuu­lu­vat kynt­ti­lät ja ulko­tu­let sekä  Lin­nan juh­lien kat­so­mi­nen koko per­heen kans­sa. 

NON SO­LUMJou­lu­kuu 2017 – Suo­mi 100 -pai­nos8.12.2017